Woonzorg complex AG Wildervanckhuis Veendam


Opdrachtgever: Woonzorg Nederland
Architect:         Vannes Architecten BV


Werkzaamheden NK Bouwbegeleiding bv:

Ontwerp:

 • Na faillissement van het architectenbureau diverse zaken overgenomen waaronder: kleurenstaten en het ontwerp van het centrale plein van het tehuis

Advies:

 • Bouwmethodiek / materialisering(renovatie)
 • Financieel / bouwkosten
 • Specifieke technische zaken in verband met sloop / uitvoering / routing
 • Installaties

Begeleiding:

 • Begeleiding van de bouwkundige aannemer.
 • Begeleiding van de installateur
 • Door het tehuis gevraagd de werkzaamheden van het gehele buitenterrein te begeleiden waaronder: Het ontwerp van de parkeerterreinen en diverse tuinen,
 • Technische omschrijving maken ten behoeve van straatwerkzaamheden en plantenomschrijving ten behoeve van de tuinen

Toezicht:  

 • Controle uitvoeren op zowel alle bouwkundige zaken alsmede de installatiewerkzaamheden

Oplevering:

 • Oplevering van alle ingeschakelde partijen
 • Financiële afrekening van de bouwkundige aannemer inclusief afrekening meer en minderwerk