Uitbreiding woonhuis te Wetering


Opdrachtgever: Particulier
Architect:           Topdraw


Werkzaamheden NK Bouwbegeleiding bv:

Advies: 

  • Bouwmethodiek / materialisering
  • Financieel / bouwkosten
  • Offerte aanvragen diverse uitvoerende partijen

Begeleiding:   

  • Begeleiding van de gehele bouw

Toezicht:  

  • Controle uitvoeren op zowel alle bouwkundige zaken alsmede de installatiewerkzaamheden

Oplevering:     

  • Oplevering van de uitgevoerde werkzaamheden
  •  Financiële afrekening van de uitvoerende partijen inclusief afrekening meer- en minderwerk