Nieuwbouw Hofman Animal Care te Enter


Opdrachtgever: Hofman Beheer B.V.


Werkzaamheden NK Bouwbegeleiding bv:

Advies:

  • Bouwmethodiek / materialisering
  • Financieel / bouwkosten
  • Offertes aanvragen diverse uitvoerende partijen

Begeleiding:

  • Begeleiding bouwkundige aannemer
  • Leiden van de bouwvergaderingen
  • Ondersteuning bouwkundig tekenwerk

Toezicht:

  • Controle uitvoeren op  alle bouwkundige zaken

Oplevering:

  • Oplevering van alle ingeschakelde partijen
  • Financiële afrekening van de bouwkundige aannemer inclusief afrekening meer en minderwerk