Verbouwing winkel Tuincentrum Oosterik te Denekamp


Opdrachtgever: Tuincentrum Oosterik
Architect:         Jan Reerink


Werkzaamheden NK Bouwbegeleiding bv:

Ontwerp:  

 • Door opdrachtgever gevraagd architect tijdens het ontwerp bij te staan om voortgang in het ontwerp te krijgen (reeds 5 jaar bezig en geen oplossing). Project in anderhalf jaar compleet gereed gemaakt voor start uitvoering. Inclusief alle benodigde vergunningen waaronder bouw,- milieu,- grondwateronttrekking, inrit, tijdelijke bouwvergunningen enzovoort

Advies:

 • Bouwmethodiek / materialisering
 • Naar aanleiding van complexiteit qua omvang van het project, diverse besprekingen met alle overheidsinstanties: gemeente, brandweer, provincie, waterschap en drinkwatermaatschappij
 • Financieel / bouwkosten
 • Installaties waaronder ook sprinkler en bodemsystemen
 • Opstellen technische omschrijving  ten behoeve van offerte aanvragen aannemers, installateurs, bronnering en damwanden

Begeleiding:  

 • Begeleiding  bouwkundige aannemer
 • Begeleiding van de installateurs
 • Leiden van de bouwvergaderingen

Toezicht:

 • Controle uitvoeren op zowel alle bouwkundige zaken alsmede de installatiewerkzaamheden

Oplevering:  

 • Oplevering van alle ingeschakelde partijen afzonderlijk
 • Financiële afrekening van alle partijen inclusief afrekening meer en minderwerk