Henry Dijkers Diervoeders te Weerselo


Opdrachtgever: Henry Dijkers Diervoeders
Architect:         NK Bouwbegeleiding


Werkzaamheden NK Bouwbegeleiding bv:

Ontwerp

  • Bouwaanvraag ingediend

Advies:  

  • Bouwmethodiek / materialisering
  • Financieel / bouwkosten
  • Installaties
  • Aanvraag hinderwetvergunning
  • Opstellen technische omschrijving ten behoeve van offerte aanvragen aannemers

Begeleiding: 

  • Begeleiding van de bouwkundige aannemer

Toezicht: 

  • Controle uitvoeren op zowel alle bouwkundige zaken alsmede de installatiewerkzaamheden

Oplevering:

  • Oplevering van alle ingeschakelde partijen
  •  Financiële afrekening van alle partijen inclusief afrekening meer en minderwerk