Gevelisolatie woonhuis te Almelo


Opdrachtgever: Particulier
Architect:         NK Bouwbegeleleiding


Werkzaamheden NK Bouwbegeleiding:

Advies:             

  • Bouwmethodiek / materialisering
  • Financieel / bouwkosten
  • Offerte aanvragen diverse uitvoerende partijen

Begeleiding:    

  • Begeleiding van de gehele bouw

Toezicht:

  • Controle uitvoeren op zowel alle bouwkundige zaken alsmede de installatiewerkzaamheden

Oplevering:

  • Oplevering van de uitgevoerde werkzaamheden
  • Financiële afrekening van de uitvoerende partijen inclusief afrekening meer- en minderwerk