Elect High-Tech Electronics te Weerselo


Opdrachtgever:
Elect BV

Architect:
NK Bouwbegeleiding

 


 

Werkzaamheden NK Bouwbegeleiding bv:

Ontwerp:  

 •  Door opdrachtgever gevraagd een ontwerp te maken, schetsontwerp tot bouwaanvraag.

Advies: 

 • Bouwmethodiek / materialisering
 • Financieel / bouwkosten
 • Specifieke technische zaken in verband met  high-tech electronica eisen (ESD)
 • Installaties
 • Aanvraag hinderwetvergunning
 • Opstellen technische omschrijving ten behoeve van offerte aanvragen aannemers

Begeleiding:

 • Begeleiding diverse bouwkundige partijen, alles separaat uitbesteed: staalconstructie, dak- en wandbeplating, aluminium kozijnen, beton- en timmerwerk enzovoort.
 • Begeleiden van de installateur

Toezicht:  

 • Controle uitvoeren op zowel alle bouwkundige zaken alsmede de installatiewerkzaamheden

Oplevering:  

 • Oplevering van alle ingeschakelde partijen afzonderlijk
 • Financiële afrekening van alle partijen inclusief afrekening meer en minderwerk.